Cách tải ảnh thẻ

Zumi.Media – Hiệu ảnh tại Linh Đàm đã ra mắt kho lưu trữ ảnh thẻ cho khách hàng, tại kho lưu trữ này, khách hàng đã chụp ảnh tại Zumi.Media có thể truy cập vào hệ thống và tải các ảnh mà mình đã chụp và rửa tại Hiệu Ảnh. và ảnh của quý khách được chúng tôi lưu trữ trên điện toán đám mây, quý khách hàng có thể truy cập và tải về máy tính bất cứ nơi nào miễn là có internet.

photoshop

Truy cập ngay vào hệ thống lưu trữ ảnh thẻ tại Zumi.Media

Để tiến hành truy cập vào hệ thống, quý khách cần truy cập vào website: https://www.zumi.media và làm theo hình ảnh bên dưới để vào hệ thống

he-thong-luu-tru-anh-the