by anbiweb - 04/01/2017

Thabidu Studio Chụp ảnh chân dung cho người già cao tuổi

Chụp ảnh chân dung cho người già cao tuổi tại HH Linh Đàm đòi hòi và kỹ thuật cũng như độ ‘cảm ‘ của nhiếp ảnh gia cùng với sự tương tác với người chụp, trong quá trính sáng tạo phải làm việc nghiêm túc và chụp với rất nhiều shot mới có thể chon ra […]

by anbiweb - 04/01/2017

Thabidu Studio Chụp ảnh chân dung nghệ thuật kỹ thuật số

CHỤP ẢNH CHÂN DUNG nghệ thuật Chụp ảnh chân dung nghệ thuật đòi hòi và kỹ thuật cũng như độ ‘cảm ‘ của nhiếp ảnh gia cùng với sự tương tác với người chụp, trong quá trính sáng tạo phải làm việc nghiêm túc và chụp với rất nhiều shot mới có thể chon ra […]