by anbiweb - 03/12/2016

Thiết Kế Vỏ và Nhãn Đĩa VCD-CD-DVD

Thiết kế Nhãn, Bìa CD/DVD Khi chuyển dữ liệu cho đối tác hay khách hàng, bạn thường copy dữ liệu vào CD/DVD. Vì vậy, một bộ Nhãn, bìa đĩa CD/DVD (nhãn đĩa + vỏ đĩa) có chứa các yếu tố thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ tạo nên sự chuyên nghiệp, ấn tượng, nâng […]