by anbiweb - 24/04/2019

CÁCH IN CHUẨN MÀU VỚI ICC PROFILE TRÊN MÁY IN EPSON T50 & T60

Bước 1: Download ICC profile đúng theo thông số máy in theo link bên dưới: ICC T50 giấy Glossy mực Pigment UV ICC T50 giấy Glossy mực Dye UV ICC T50 giấy Glossy mực Ultra Pigment ICC T50 giấy Glossy mực Ultra Dye ICC T60 giấy Glossy mực Pigment UV ICC T60 giấy Glossy mực Ultra Pigment ICC T60 […]