Tiên phong ứng dụng Công nghệ in ảnh hiện đại tại Zumi.Media

Tiên phong ứng dụng Công nghệ in ảnh hiện đại tại Zumi.Media, là đơn vị tiên phong đón đầu sử dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực phim ảnh, in ấn

Công nghệ in ảnh khổ lớn hơn 1m, công nghệ in ảnh nhiệt thăng hoa, công nghệ in phun màu, công nghệ in mới nhất