Search
Close this search box.

Ekip Zumi.Media Quay Phim sự kiện, Flycam lễ khánh thành, Đại lễ Rước Nước Phủ Ái Thôn tại Yên Định, Thanh Hóa.
Ekip Zumi.Media đã sử dụng hệ thống máy quay Sony 4k chuyên nghiệp cho những thước phim sắc nét, Sử dụng hệ thống Flycam quay 4k từ trên cao, quay lại được toàn bộ khuôn viên của Phủ Ái Thôn.

tra my media quay phim su kien le khanh thanh phu ai thon yen dinh thanh hoa 18870 tra my media quay phim su kien le khanh thanh phu ai thon yen dinh thanh hoa 72257 tra my media quay phim su kien le khanh thanh phu ai thon yen dinh thanh hoa 15995 tra my media quay phim su kien le khanh thanh phu ai thon yen dinh thanh hoa 92164 tra my media quay phim su kien le khanh thanh phu ai thon yen dinh thanh hoa 69118 tra my media quay phim su kien le khanh thanh phu ai thon yen dinh thanh hoa 36463

Bài liên quan

Dịch vụ & sản phẩm

Tài nguyên