Zumi.Media sử dụng SONY a6300 quay phóng sự cưới 4k

Zumi.Media sử dụng công nghệ từ SONY, Quay phim 4K và slow-motion Full HD từ Sony A6300, Alpha 6300 là mẫu máy ảnh được Sony đầu tư rất nhiều vào quay phim. Nó giống như là một phiên bản hoàn toàn khác của A6000 bởi nhiều yếu tố khác nhau. Mời các bạn xem hai đoạn phim từ A6300 tại Phan Rang và Nha Trang để thưởng thức khả năng quay phim 4K cũng như slow-motion 120 fps.