Zumi.Media thực hiện quay phim giới thiệu tại Chùa Ái Mộ

Zumi.Media thực hiện quay video sự kiện tại Chùa Ái Mộ, Long Biên
Quay phim hầu đồng – hầu bóng – sự kiện, Quy phim chụp ảnh sự kiện Phật giáo, quảng cáo doanh nghiệp

Bài liên quan