Ý nghĩa thiết kế logo Zumi.Media - Zumi Media

Ý nghĩa thiết kế logo Zumi.Media

Logo Zumi.Media được thiết kế theo ý tưởng là bông hoa Zumi Media, với màu hồng tươi và slogan màu xanh thể hiện màu xanh của lá.
Font chữ Zumi Media được dùng là font chữ: Amazon
Tải logo Zumi.Media.psd

logo Zumi.Media goc logo Zumi.Media white