Ekip Trà My Studio Quay phim sự kiện khai trương Cherry Tea

Ekip Zumi.Media thực hiện Quay phim sự kiện khai trương Cherry Tea & Food tại Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Xem Phim Sự kiện: Khai Trương Cherry Tea & Food