by anbiweb - 14/11/2018

Phim Sự kiện: Khai Trương Cherry Tea & Food

Ekip Zumi.Media thực hiện Quay phim sự kiện khai trương Cherry Tea & Food tại Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa DOANH NGHIỆP PHIM ẢNH TRÀ MY  QUAY PHIM – DỰNG PHIM: TRÀ MY STUDIO. CS1 Hà Nội: Zumi.Media CS2 Thanh Hóa: TRUNG TÂM PHIM ẢNH CS3 Thanh Hóa: ẢNH VIỆN ÁO CƯỚI. CS4: Hà […]

by anbiweb - 14/11/2018

Ekip Trà My Studio Quay phim sự kiện khai trương Cherry Tea

Ekip Zumi.Media thực hiện Quay phim sự kiện khai trương Cherry Tea & Food tại Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa Xem Phim Sự kiện: Khai Trương Cherry Tea & Food