PHIM SỰ KIỆN: Lễ Khai Trương TRANH 3D36, 67 Trần Phú, TP.Thanh Hóa

PHIM SỰ KIỆN: Lễ Khai Trương TRANH3D36 Đc: 67 Trần Phú, TP.Thanh Hóa

Đơn vị truyền thông: Công ty Công Nghệ & Truyền Thông Thabidu

https://www.thabidu.com https://www.web5c.com

QUAY PHIM – DỰNG PHIM: TRÀ MY STUDIO.

https://www.zumi.media