by anbiweb - 04/01/2017

Thabidu Studio tuyển nhân viên chụp ảnh kỷ yếu tại Hà Nội

Tuyển thợ chụp ảnh kỷ yếu lương cao đào tạo bài bản từ A-Z Chú ý: Đã Ngừng tuyển Nhằm mở rộng mô hình hoạt động của Kỷ yếu tại Hà Nội, chúng tôi hiện đang tuyển thợ chụp ảnh kỷ yếu tại khu vực Hà Nội. Với bề dày hoạt động và chinh chiến […]