Thiết kế logo abientinh, Thiết kế logo công ty, thiết kế logo giá rẻ