Zumi Media hợp tác thiết kế Logo, bộ nhận diện thương hiệu Công ty Bio Vita Long Biên - Zumi Media