Phim sự kiện: Khai trương văn phòng Tập Đoàn Japan Paint quốc tế tại Hưng Yên

Tập Đoàn Japan Paint quốc tế – Khai Trương Tổng Đại Lý Mạnh Đông tại Hưng Yên

—- DOANH NGHIỆP PHIM ẢNH TRÀ MY

QUAY PHIM – DỰNG PHIM: TRÀ MY STUDIO zumi.media