Phim sự kiện: Khai trương văn phòng Tập Đoàn Vinggroup quốc tế tại Hà Nam

Tập Đoàn Vinggroup quốc tế – Khai trương Văn phòng giao dịch Hà Nam – Nam Định tại Hà Nam